Zaproszenie do udziału i pomocy w XXX Szkole Eksploatacji Podziemnej

W imieniu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH zapraszamy chętnych Kolistów zainteresowanych górnictwem, naukami pokrewnymi oraz szeroko pojętą gospodarką zasobami do pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu (oraz skorzystania merytorycznego z) XXX Jubileuszowej Szkole Eksploatacji Podziemnej.

(więcej…)