63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W poniedziałek 28.11 zakończył się proces aplikacji do udziału w naszej konferencji, a także odbyło się spotkanie opiekunów kół (przybyli głównie opiekunowie sekcji tematycznych), poświęcone organizacji konferencji. W trakcie jego trwania ustaliliśmy nazwy sekcji oraz podział osobowy na nie. Podział ten, wraz z układem ilościowym referatów (w sumie aż 225 referatów 321 autorów), a także opiekunami sekcji, przedstawiam w pliku z załączników.

(więcej…)