W imieniu całego studenckiego ruchu naukowego pragniemy złożyć Serdeczne Gratulacje Panu Rektorowi Elektowi AGH – prof. dr hab. inż. Jerzemu Lisowi,

a także nowym prorektorom, w tym w szczególny sposób Prorektorowi Elektowi ds. Studenckich – Panu dr hab. inż. Rafałowi Dańko, prof. AGH, który będzie przez najbliższe cztery lata odpowiadał także za sprawy studenckiego ruchu naukowego. Życzymy nowo wybranym Władzom Rektorskim wszelkiej pomyślności w realizacji swych planów dalszego, dynamicznego rozwoju AGH, w zgodzie z naszymi hasłami Wiedza-Pasja-Więź. Warto przypomnieć, że Rektor Elekt prof. Jerzy Lis był założycielem i pierwszym opiekunem jednego z kół naukowych działających w naszym pionie, a dokładnie KN Adamantium. Pan Prorektor prof. Rafał Dańko od wielu lat związany jest natomiast ze studenckim ruchem naukowym, kontynuując wielkie tradycje i zasługi Wydziału Odlewnictwa w tym zakresie.

Pragniemy również złożyć najlepsze życzenia całemu nowemu Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH, na czele z nowym Przewodniczącym URSS AGH – Panem Jakubem Śliwińskim. Jesteśmy przekonani o bardzo istotnej roli URSS w krzewieniu studenckiego ruchu naukowego, życząc jej powodzenia w prowadzeniu swej misji, również w imię hasła Wiedza-Pasja-Więź.

Nowe Władze Rektorskie AGH, a także nowe Prezydium URSS AGH rozpoczną swoje urzędowanie 1.09.2020, kontynuując od tego dnia niezmiernie owocną pracę obecnych Władz Rektorskich, w tym w zakresie studenckiego ruchu naukowego Pani Prorektor prof. dr hab. Anny Siwik, prowadzącej oczywiście swą obecną misję do 31.08.2020. Z inicjatywy Pani Rektor w ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Pełnomocników z przyszłymi Władzami Rektorskimi naszej Alma Mater.