Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie ważne informacje związane z Konferencją.

Materiały konferencyjne 62BKSKN AGH
Z wielką przyjemnością przedstawiamy materiały konferencyjne 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Znajdziecie je Państwo w załącznikach. Przygotowany materiał zawiera zestawienie wszystkich streszczeń. Zostały one poukładane w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. Życzymy przyjemnej i pozytywnej lektury. Zapraszamy także do szerokiej dystrybucji materiałów w ramach sekcji i poza nimi.
*złożenie tego ponad 250-cio stronicowego materiału zajęło Komitetowi Organizacyjnemu rekordowe cztery dni 
🙂

Materiały prezentacyjne i graficzne 62BKSKN AGH
Przypominamy, że wszystkie materiały prezentacyjne i graficzne konferencji zostały wysłane 4.12 do opiekunów poszczególnych sekcji i były przez nich dystrybuowane do jej uczestników.  Znajdziecie je Państwo także tutaj pod  https://drive.google.com/drive/folders/1mi6wS45qgBUfs_03EHyiuOpkB3wFvFz5?usp=sharing.

Ważne osoby i ważne dokumenty 62BKSKN AGH
Przypominamy, że kluczowymi osobami dla obrad są kierownicy poszczególnych sekcji tematycznych. W przypadku wszelkich niepewności dotyczących wystąpień, prosimy o kontakt z nimi. By tę komunikację ułatwić jeszcze raz przypominamy zestawienie opiekunów sekcji oraz regulamin oceny.

Obrady 62BKSKN AGH, czyli Gorące Zapraszamy 🙂
Poniżej przypominamy informacje dotyczące miejsc obrad poszczególnych części/sekcji obrad konferencji:

– 8:30: 
Uroczyste otwarcie Konferencji – Aula AGH/A0
Zapraszamy :-), oczywiście z zachowaniem obowiązujących na terenie Uczelni zasad sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Na głównym kanale YouTube AGH (
https://www.youtube.com/channel/UC-v1mMOSrQO2rUir9HhaiAQ) będzie odbywała się relacja z tego wydarzenia.
– od 9:15: Obrady w sekcjach
I Górnictwo – sala 15/paw. A1
II Geologia i Geofizyka: sala 213/paw. A0
III Geoturystyka: sala 225/paw. A0
IV Geodezja, Kartografia i Geoinformacja: sala 301, paw. C4; 
transmisja/wejście on-line: https://www.facebook.com/events/293034209416551/
V Budownictwo: on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY5ZmJkMTEtNTZkMC00MTYxLTg2YTUtYjZlYmJmZjIzNDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%225a64a981-ae01-49c9-ad0e-87a3f66cd944%22%7d
VI Chemia i Inżynieria mineralna: sala 3.21/paw. B8; transmisja/wejście on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1YzYwYTQtNTExZC00NzYyLWFjZTgtMTIxNWJkNzg1NGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22847c37ab-478a-4b52-8ee5-1cffb576c7a4%22%7d
VII Inżynieria i Ochrona środowiska: on-line: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPx6FGNSzIqBINjLA6HV5MkYgWiy0uamX-ELWABFv2Wo1%40thread.tacv2/1638534978098?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22eb761b3d-876d-48e4-85e5-e15f83c92d15%22%7d
VIII Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo: on-line:
IX Inżyniera mechaniczna i Robotyka: sala 110/paw. B2; 
transmisja/wejście on-line: https://upelagh2.clickmeeting.com/sekcja_ix_62__ksknpg_agh_-_inzynieria_mechaniczna_i_robotyka
X Energetyka: sala 09/paw. D1
XI Akustyka: sala 201A/paw. D1; 
transmisja/wejście on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3C7Fc09IBBdBg0YVccTUDwGxHtNqlRzgffc-rBKJa6c1%40thread.tacv2/1638868999355?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22c7449536-a613-46b2-b7e7-1367300409d5%22%7d
XIIa Informatyka: on-line: https://zoom.us/j/94848856094?pwd=UWxRZjJRWklpYmx1SFYvcEVpTWUrQT09 . Identyfikator konferencji: 948 4885 6094. Kod dostępu: DBe401
XIIb Computer science: on-line: https://zoom.us/j/91625065698?pwd=R1ZuYnJuUndvRHg3UW4xYnlySUlyZz09
XIV Zarządzanie: sala 220/paw. A1
XV Zrównoważony rozwój: sala 317/paw. A1
XVI Marketing: sala 220/paw. D14; transmisja/wejście on-line: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a069716c5524a49708771d1b7f352739d%40thread.tacv2/1638804275661?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f5862cfc-7efc-4c10-8de2-f0ddeb3976e6%22%7d
XVII Humanistyczna: on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZkKhHk1yNatVjHBxViAwiBP_jr419YrtKgwzUZkkXx41%40thread.tacv2/1638803035055?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f75be268-3d45-4e89-89ee-7c7001b3075f%22%7d

17:00 – Uroczyste zamknięcie Konferencji (Aula AGH/A0) oraz Koncert Górniczy stan niech żyje nam (w pandemii również…) (krużganki paw A0)
Na Aulę Zapraszamy laureatów poszczególnych sekcji tematycznych i opiekunów oraz zaproszonych gości, oczywiście z zachowaniem 
obowiązujących na terenie Uczelni zasad sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Na głównym kanale YouTube AGH (https://www.youtube.com/channel/UC-v1mMOSrQO2rUir9HhaiAQ) będzie odbywała się relacja z tego wydarzenia.

Gorąco Zapraszamy 🙂