Granty Rektora AGH 2020

W związku z prawdopodobnym czasem spływania wniosków na tzw. ostatnią chwilę, niniejszym przekazujemy, że 15.11 w godz. 11:00-12:00 oraz w godz. 18:45-19:30 Pełnomocnik organizuje dodatkowe konsultacje, służące oddaniu przez Państwa wniosków. Zapraszając natomiast oczywiście do nie oddawania dokumentów w ostatnim momencie, nie dającym czasu na poprawienie ewentualnych błędów.