Konkurs Kół Naukowych

 Przypominamy zainteresowanym kołom, że do 9.01.2018 roku można składać w siedzibie Fundacji dla AGH zgłoszenia aplikacyjne w konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku. Jego szczegóły oraz wszystkie formularze dokumentacyjne znajdziecie Państwo pod http://www.fundacja.agh.edu.pl./index.php?page=nasze-projekty. 

Szkolenie – Granty Rektora 2018

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Kół realizujących Granty Rektora AGH 2018 (przede wszystkim liderów tych projektów oraz opiekunów kół) na szkolenie poświęcone operacyjnemu prowadzeniu dokumentacji tych projektów. Odbędzie się ono 26.01 (piątek) o godz. 12:00 w Dużej Sali paw. U2.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności KN za rok 2017

Szybkimi krokami zbliża się czas podsumowywania działań 2017 roku w kołach naukowych. Statutowym zwyczajem przypominamy Państwu o przygotowaniu sprawozdań z działalności „swoich” kół. Przygotowaliśmy dla Państwa jeden szablon takowego dokumentu sprawozdawczego dla każdego z kół. 

Prosimy wypełnić i wysłać dokument do odpowiedniego Pełnomocnika w formacie pliku .doc (Word), bez dołączania zdjęć, rysunków, skanów dyplomów itp., a jedynie jako zwięzły opis/informacja o zrealizowanym zadaniu czy działaniu i uzyskanych efektach. Równolegle prosimy o dostarczenie sprawozdania w  podpisanej wersji drukowanej. Termin przesyłania sprawozdań w obu wersjach zostaje ustalony na 10.01.2018.

Konstrukcyjne Granty Rektora AGH – zapraszamy na szkolenie!

 Zapraszamy wszystkich Kolistów oraz opiekunów KN realizujących projekty konstrukcyjno-badawcze na obowiązkowe szkolenie BHP, które odbędzie się 8.01.2018 (poniedziałek) o godz. 17:30 w Dużej Sali paw. U2. Klikając tutaj zapoznają się Państwo ze szczegółowym zaproszeniem. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do Kierownika Sekcji BHP AGH, Pana Krzysztofa Lampy (tel. (12) 617-32-45).   

Książka laureatów 58. Konferencji SKNPG AGH

 Przypominamy iż, laureaci I miejsca zajętego w 58. Konferencji SKNPG AGH mogą opublikować artykuły stworzone na bazie zwycięskich referatów w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH. Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji musi on trafić do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego do 28.02.2018 roku.

Zmiana terminów konsultacji w dniach 12-15.12.

 W związku z wyjazdami służbowymi Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH niestety musi zmienić terminy konsultacji, które pozostały jeszcze w bieżącym tygodniu. Obowiązującymi będą:
– czwartek (14.12) i godz. 18:00-19:30,
– piątek (15.12) i godz. 10:30-12:00.

Wakacyjne miejsce spotkań

Wakacje wakacjami, ale zdajemy sobie sprawę, iż Koła Naukowe nie zawieszają w tym czasie swej działalności. Istnieją plany stworzenia dedykowanej przestrzeni typu open space dla kół naukowych AGH. Jednak do czasu jej stworzenia gorąco zapraszamy wszystkich chcących się spotkać, porozmawiać, wypracować i realizować wspólne projekty do korzystania poniżej wymienionych miejsc.

Czytaj dalej

Rozliczenia projektów w okresie wakacyjnym

Pomimo okresu urlopowego informujemy, iż pomiędzy 23.07 a 31.08. będziecie mieć możliwość rozliczyć faktury lub przedyskutować kwestie dofinansowanych projektów na specjalnie ustalonych dyżurach tj.  2.08.,  9.08. oraz 21.08 (w każdym z tych dni w godzinach 9:30-12:00).

W terminie 23.07. – 31.08. Dział Spraw Studenckich będzie przyjmował interesariuszy w pokoju w pok. 111 w paw. C1 w godzinach 8:00-14:00

Stypendia i konkursy Fundacji Sapare Auso

W imieniu Fundacji Sapere Auso zapraszamy zainteresowanych studentów do składania wniosków w programie stypendialnym tej fundacji na rok akademicki 2017/2018. Obok programu stypendialnego Fundacja ogłosiła także konkursy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ekologii (we współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz z zakresu budownictwa i architektury (we współpracy z przedsiębiorstwem Hochtief). Fundacja prowadzi także konkurs na temat roli samorządu w Polsce, stanowiący I edycję Konkursu im. M.Nawary. Wszelkie informacje można znaleźć pod http://www.sapereauso.org/.