Po 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

W imieniu Jego Magnificencji Rektora AGH Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki, Pani Prorektor ds Studenckich Pani prof. dr hab. Anny Siwik, Pana Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Pana prof. dr hab. inż. Marka Cały oraz Pełnomocnika Rektora AGH ds. KNPG, bardzo dziękujemy za wielką aktywność (340 osób) naukową i organizacyjną kół naukowych (52 koła) w ramach konferencji.

(więcej…)

Zaproszenie Pochód Lisów

W imieniu Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH Pana prof. dr hab. inż. Marka Cały, serdecznie zapraszamy na Uroczysty Pochód Barbórkowy z ul. Krupniczej na Rynek Główny, który odbędzie się 4 grudnia o godzinie 17.00. Następnie o godzinie 18.00 zapraszamy na Uroczystą Mszę Barbórkowa w Kolegiacie św. Anny.

Książka Laureatów 59. KSKNPG AGH

Przypominamy laureatom I miejsc w poszczególnych sekcjach tematycznych 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego o zbliżającym się bardzo szybkimi krokami terminie przesłania do Pełnomocnika Rektora KNPG mailowo gotowych artykułów i zrecenzowanych przez dwóch recenzentów gotowych materiałów, co ma się stać do 28 lutego br. Materiały należy sformatować według wytycznych Wydawnictwa AGH, które znajdziecie Więcej…