Informacja – Granty Rektora

Dziękujemy za terminowe złożenie nowych, ostatecznych preliminarzy (wraz z ich potwierdzeniami).  Dokumenty są obecnie w podpisie Pani Kwestor – poszczególne koła zostaną poinformowane o uzyskaniu takiego podpisu. Prosimy przed tą informacją i przed 1.01.2018 nie rozpoczynać procesu wydatkowania środków finansowych. 

W ślad za zwyczajem poprzednich edycji konkursu planujemy w styczniu spotkanie dla prowadzących granty z Panią Kwestor AGH, które będzie poświęcone szkoleniu z poprawnego prowadzenia rozliczeń finansowych w projektach. O jego terminie poinformujemy Państwa początkiem 2018 roku. 

Aktualizacja preliminarzy


 Przypominamy Kołom Naukowym o złożeniu u Pełnomocników Kół Naukowych zaktualizowanego preliminarza swojego projektu.  Komisja Konkursowa podjęła dziś decyzję o przedłużeniu czasu składania tego dokumentu  do 20.12

Granty Rektora 2018

W dniu 6.11 minął termin zgłaszania wniosków w konkursie Grant Rektora 2018. Dziękujemy kołom za dotrzymanie tego terminu oraz przede wszystkim za złożenie aż 46 wniosków (to o 2 więcej, niż w przypadku konkursu na rok 2017). Czytaj dalej

Granty Rektora 2018 – nowe terminy

Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych  podjęli decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie do 6.11. Trzymamy gorąco kciuki za pomyślność prac koncepcyjnych, planistycznych i wykonawczych w zakresie wniosków (dokumenty do pobrania w poprzednim wpisie). Przypominamy o potwierdzeniu  magicznego poziomu min. 30% dofinansowania z innych źródeł. Wnioski z Pionu Górniczego możecie składać w trakcie konsultacji Pełnomocnika – tylko w poniedziałki (30.10. i 06.11.). Powodzenia w końcowych pracach!

 

Grant Rektora 2018

Jak już informowaliśmy poprzednio w naszych komunikatach oraz pamiętając rozmowy z Konferencji w Bartkowej 2016 zmieniają się terminy obowiązujące przy projektach dofinansowywanych w ramach Grantów Rektora AGH począwszy od roku 2018.  Czytaj dalej