Czas powoli finalizować Granty Rektora 2019

Wiemy, że pomimo wakacyjnego czasu duża część kół naukowych pilnie i dynamicznie działała przy swoich projektach grantowych 2019. Już nie mogąc doczekać się kolejnych spektakularnych ich wyników, w imieniu Pani Rektor AGH ds. Studenckich, Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych oraz Działu Spraw Studenckich przypominamy wszystkim Państwu o zbliżającym się finale tego projektu!

Read more

Informacja – Granty Rektora

Dziękujemy za terminowe złożenie nowych, ostatecznych preliminarzy (wraz z ich potwierdzeniami).  Dokumenty są obecnie w podpisie Pani Kwestor – poszczególne koła zostaną poinformowane o uzyskaniu takiego podpisu. Prosimy przed tą informacją i przed 1.01.2018 nie rozpoczynać procesu wydatkowania środków finansowych.  W ślad za zwyczajem poprzednich edycji konkursu planujemy w styczniu Więcej…