Grant Rektora 2018

Jak już informowaliśmy poprzednio w naszych komunikatach oraz pamiętając rozmowy z Konferencji w Bartkowej 2016 zmieniają się terminy obowiązujące przy projektach dofinansowywanych w ramach Grantów Rektora AGH począwszy od roku 2018.  Czytaj dalej