Stypendia Fundacji Zielińskich

W imieniu Fundacji Zielińskich oraz AGH zapraszamy zainteresowanych studentów, członków kół naukowych, wybitną młodzież, do ubiegania się, poprzez złożenie odpowiednich wniosków, o stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich. Termin składania wniosków upływa 8 maja. Wszelkie szczegóły można znaleźć w załączniku.

Konkurs Notatki w Internecie

W imieniu Centrum Elearningu AGH zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Notatki w Internecie. Jest on skierowany do studentów naszej Alma Mater, a jego przedmiotem jest nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć pod https://notatki.cel.agh.edu.pl.