Prezentacja w gablocie SKNPG

W ślad za już trzyletnią tradycją Zapraszamy zainteresowane koła do zgłaszania swoich kandydatur do semestralnej prezentacji w gablocie Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, która znajduje się w przewiązce pomiędzy pawilonami A0 i A1. Na mailowe zgłoszenia chętnych kół Pełnomocnik czeka do 6.03.