Zaproszenie do udziału i pomocy w XXX Szkole Eksploatacji Podziemnej

W imieniu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH zapraszamy chętnych Kolistów zainteresowanych górnictwem, naukami pokrewnymi oraz szeroko pojętą gospodarką zasobami do pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu (oraz skorzystania merytorycznego z) XXX Jubileuszowej Szkole Eksploatacji Podziemnej.

(więcej…)

Kopalnia wiedzy JSW

W oparciu o bardzo dobrą, wielowątkową współpracę otrzymaliśmy jako AGH zaproszenie do współdziałania przy stworzeniu przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. drugiej edycji programu edukacyjnego Kopalnia Wiedzy JSW, który jest flagowym programem edukacyjnym JSW SA, skierowanym do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego.

(więcej…)