DSS i wakacje

Do 31 sierpnia Dział Spraw Studenckich będzie przyjmował w pok. 111 w paw. C1. Opisane wcześniej faktury w godzinach 9:00-14:00, a ze względu na urlopy w okresie pomiędzy 1 a 18.08 nie będzie odbywał się proces procedowania związanych z nimi płatności.

Konsultacje Pełnomocnika KNPG

Pomimo zakończenia się zajęć semestru letniego w najbliższych dwóch tygodniach nie ulegają zmianie godziny konsultacji Pełnomocnika Rektora ds. KNPG, ustalonych niegdyś na jego czas. Do 17 lipca konsultacje odbywają się w:– poniedziałki w godz. 11:00-12:30, – wtorki w godz. 10:30-12:00,– środy w godzinach 16:30-18:00.