Konsultacje – Pełnomocnik oraz Dział Spraw Studenckich

Zmienia się w sposób stały termin czwartkowych konsultacji Pełnomocnika Rektora ds. KN Pionu Górniczego. Studenci będą przyjmowane w godz. 18:00-19:00. Aktualne godziny przyjęć dostępne są na tej stronie w zakładce kontakt. 

Zmianie ulega również miejsce przyjmowania studentów z kół naukowych przez Panią Karolinę Sochacką na paw. C1/C2 pok. 127. Ze względu na pojawienie się kolejnej osoby w Dziale do pomocy w sprawach rozliczeń studenckich wszelkie sprawy będą tam przyjmowane do godz. 16:00. Wszystko to dla lepszej i szybszej obsługi studentów. 

 

Spotkanie opiekunów Kół Naukowych Pionu Górniczego

Zapraszamy opiekunów Kół (ewentualnie ich reprezentantów) na Spotkania Opiekunów Kół Naukowych Pionu Górniczego. Odbędzie się ono w środę (25.10) o godz. 14:30 w sali 317 w paw. A1. Bardzo Gorąco na nie zapraszamy, gdyż w trakcie tego meetingu będą poruszane absolutnie zasadnicze kwestie związane z naszym działaniem, a więc info o nowych kołach, o zmianach opiekunów, sprawy organizacji 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych (w tym zasady, terminy etc), Grantów Rektora AGH 2018 oraz o znaczących nowościach w upraszczaniu działania pionu.

Rozliczenia projektów we wrześniu

Duża aktywność studentów przynoszących faktury w sierpniu na ustalone terminy konsultacji potwierdza, iż Wasze projekty biegną zgodnie z ułożonym harmonogramem. W związku z kończącym się terminem realizacji Grantów Rektora AGH 2017 (przypominamy jest to 15 października) podajemy wrześniowe terminy konsultacji z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego:
– poniedziałki w godz. 10:30-12:00,
– środy w godz. 9:30-11:00,
– czwartki
w godz. 12:30-14:00.

Pamiętajcie, że od października ulegną one zmianie ze względu na nowy terminarz zajęć dydaktycznych.