59. Konferencja SKNPG

Zgodnie z naszą już 58-o letnią tradycją, czas rozpocząć oficjalne przygotowania do naszego największego naukowego święta studenckiego, którym jest Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Jej 59 edycja odbędzie się w tym roku  6 grudnia.

Ostateczny termin zgłoszeń wypadnie prawdopodobnie w okolicach 20-25 listopada. Serdecznie zapraszając do udziału proponujemy, by podstawowe elementy związane z organizacją, sposób zbierania zgłoszeń, przedstawiania publikacji, a także systematyki terminów były podobne do sposobu działania, który uruchomiliśmy w ubiegłym roku.  Proponujemy omówienie tej kwestii szczegółowo na wspólnym spotkaniu, które odbędzie się w październiku. O dokładny terminie będziemy Państwa informować!

Szkolenie z rozliczania Grantów Rektora

W dniu 24 października w godz. 12:00 – 13:30 odbędzie się otwarte szkolenie dla kół naukowych z zakresu rozliczania Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2019. Szkolenie będzie miało miejsce w Auli Centrum Dydaktyki (paw. U2).

Obok szkolenia, w dniach 25 i 26 października odbędą się również warsztaty, które będą prowadzone w małych grupach,rozpoczynając się kolejno o godzinach 9:45, 11:30 i 13:15 (zarówno w czwartek, jak i piątek). Miejsce spotkania zostanie podane do wiadomości w późniejszym terminie. Założona ilość miejsc na warsztatach to max. 15 os., w związku z tym prosimy, aby zainteresowane osoby zapisywały się już teraz mailowo pod adresem: hladik@agh.edu.pl. Warsztaty obejmą tematykę tworzenia preliminarzy od podstaw, zasady finansowania projektów, podstawowe zasady Prawa Zamówień Publicznych oraz ich praktyczne zastosowanie, podstawy procedury przeprowadzenia przetargu, zagadnienia zakupów zagranicznych, rozliczenia końcowe projektu.

Konkurs Grant Rektora AGH 2019 – termin

Zakończenie projektu Granty Rektora 2018…rozpoczyna procedowanie kolejnej edycji, a więc Grantu Rektora AGH 2019. W ślad za wcześniejszymi informacjami zwracamy się z gorącym apelem o prowadzenie w najbliższych tygodniach przez koła dynamicznych już prac nad przygotowywaniem projektów na rok 2019, zwłaszcza, że terminem składania wniosków będzie 5 listopada. O szczegółach kolejnej edycji konkursu i jego dokładnym regulaminie poinformujemy w kolejnym komunikacie. 

Dodatkowe konsultacje DSS

W związku z bardzo dużą liczbą wciąż nierozliczonych Grantów Rektora 2018, Dział Spraw Studenckich zdecydował o uruchomieniu dodatkowej godziny konsultacji dla studentów.

W dniach 01-12 października od 16:00 do 17:00 pracownicy DSS będą pełnić dodatkowe dyżury w pok. 127 w paw. C1/C2 w celu przyjmowania faktur za zakupy grantowe oraz odpowiadać na pytania studentów a także opiekunów. Zachęcamy gorąco do korzystania z dodatkowej godziny. W powyższym czasie można również pytać o ewentualne, potencjalne kwestie rozliczeniowe dotyczące Grantów Rektora AGH 2019, ważne w aspekcie przygotowywanych preliminarzy.

Rozliczanie Grantów Rektora AGH 2018

Obecność i prezentacja wyników grantu na Seminarium w Bartkowej jest warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym do zamknięcia i rozliczenia grantu. Takowym końcowym jest również terminowe rozliczenie wydatków grantowych. Przypominamy, że standardowo terminem zamknięcia tychże jest 15 października, w niektórych, uzasadnionych przypadkach (występuje to w preliminarzach) był to 31.10.  Pojawiło się też kilka projektów, w których przy oficjalnych pismach z propozycjami innych terminów, są one rzeczywiście dłuższe. 

Po zamknięciu rozliczeń faktur i not wewnętrznych, potrzebne jest jeszcze złożenie u mnie krótkiego rozliczenia merytoryczno-finansowego grantu.zgodnie z przyjętą formatką (dostępną tutaj).  Po wypełnieniu tego dokumentu, jego wydrukowaniu i podpisie przez osobę odpowiedzialną za realizację grantu oraz opiekuna koła, takowe rozliczenie musi zostać złożona u Pełnomocnika KNPG najpóźniej do 31 października. Bardzo prosimy koła o terminowość. Wchodzimy bowiem w okres zamykania rozliczeń rocznych w uczelni, którego z oczywistych względów nie przesuniemy.Uzupełnione dokumenty można przekazać Pełnomocnikowi także podczas konferencji w Bartkowej. 

Zgłoszenia referatów – Konferencja w Bartkowej

Prosimy koła naukowe prowadzące projekty grantowe w 2018 roku o zapoznanie się z komunikatem 1 XXIII Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej. Reasumując najważniejsze, zawarte w nim informacje:
–  do 7.10 na adres Pełnomocnika KNPG (dr Pawła Bogacza) należy przesłać  temat i autorów prezentacji grantowej (wedle formatowania z pliku z komunikatu).
– formularz zgłoszeniowy dla osób biorących udział w konferencji jako prezenterzy i uczestnicy zostanie zamieszczony po 1 października. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty. Ze względu na bardzo dużą liczbę grantów (124), taka praktyka była zresztą w ubiegłych latach, na seminarium będzie mogła pojechać co do zasady jedna osoba z jednego projektu.

Konferencja w Bartkowej – Komitet Organizacyjny

XXIII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2018 w Bartkowej.  Do działań w Komitecie organizacyjnym tego wydarzenia zgłosiły się: KN Budownictwa i Geomechaniki, KN Skalnik oraz KN Zarządzanie (SKNZ) – Za co serdecznie dziękujemy! Pierwsze spotkanie planowane jest na 1 października, o którego szczegółach zainteresowani powiadomieni zostaną drogą mailową. 

Students’ Sceince Expo

W imieniu Politechniki Wrocławskiej, Samorządu Studenckiego Politechniki Warocławskiej, Fundacji Manus oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w targach kół naukowych, odbywających się pod nazwą Students’ Science Expo. Będą one miały miejsce 3 października 2018 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć pod http://sse.pwr.edu.pl/

Konkurs Grant Rektora AGH 2019

Nie zamknęły się jeszcze działania dotyczące Grantów Rektora 2018, a już czas powoli startować z projektami konkursowymi 2018. Pamiętajcie, że śladem ubiegłorocznych zmian, terminem składania wniosków grantowych jest 31.10W związku z powyższym zapraszamy koła do szukania pomysłów i rozpoczęcia pierwszych działań planistycznych związanych ze swoimi projektami planowanymi na 2019 rok. 

Konferencja w Bartkowej – zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego

Jak doskonale wiemy merytoryczną częścią podsumowania i przyjęcia projektów grantowych są wystąpienia kół w trakcie XXIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH w Bartkowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 19-21.09.2017.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń, wsytąpień i wyjazdów muszą być odpowiednio oprcacowane, stąd też zapraszamykoła naukowe o przesyłanie do mnie do zgłoszeń studentów chętnych z naszego pionu do przystąpienia do tego Komitetu i przede wszystkim działania w nim. Zgłoszenia drogą mailową (bogacz@agh.edu.pl) prosimy przesyłać do 25.09. Prosimy o zawarcie w nich zakresu działania, który dana osoba planuje jako swą zasadniczą kompetencje w KOKategorie działań, to: grafika, edycja tekstów, planowanie (w tym działania z liczbami) oraz logistyka.