Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji uniwersytetów zagranicznych oraz drugie w rankingu ogólnym w prestiżowym międzynarodowym konkursie studenckim z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi!

Informowaliśmy już Państwa o dużych sukcesach delegacji AGH, złożonej z laureatów 59KSKNPG AGH, na 15. konferencji Topical issues of rational use of natural resources w Sankt Petersburgu. Przyszedł czas, by dokończyć tę myśl i opisać ten sukces, tym
bardziej i już zapraszając do rozpoczęcia przez Kolistów przygotowań do
Jubileuszowej 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
AGH, która odbędzie się w grudniu.

Szczegółowy opis petersburskiej
konferencji oraz sukcesów studentów AGH znajdziecie Państwo pod
https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/sukces-agh-na-miedzynarodowy
m-konkursie-studenckim-z-zakresu-gospodarowania-zasobami-naturalnymi/
.

Życzymy przyjemnej oraz pozytywnej lektury i jeszcze raz Gratuluję Laureatom 🙂