Pomimo zakończenia się zajęć semestru letniego w najbliższych dwóch tygodniach nie ulegają zmianie godziny konsultacji Pełnomocnika Rektora ds. KNPG, ustalonych niegdyś na jego czas. Do 17 lipca konsultacje odbywają się w:
– poniedziałki w godz. 11:00-12:30,
– wtorki w godz. 10:30-12:00,
– środy w godzinach 16:30-18:00.

Kategorie: Konsultacje