Wiemy, że pomimo wakacyjnego czasu duża część kół naukowych pilnie i dynamicznie działała przy swoich projektach grantowych 2019. Już nie mogąc doczekać się kolejnych spektakularnych ich wyników, w imieniu Pani Rektor AGH ds. Studenckich, Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych oraz Działu Spraw Studenckich przypominamy wszystkim Państwu o zbliżającym się finale tego projektu!

 Wszystkim realizującym projekty w ramach Grantu Rektora 2019 przypominamy, iż obowiązują następujące terminy:

  • 15.10 – zamknięcie dokumentów finansowych,
  • 25-27.10 – rozliczenie merytoryczne w trakcie 24. Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego w Bartkowej,
  • 31.10 – zamknięcie formalne projektów, złożenie sprawozdań do Pełnomocników.

W kwestii zbliżających się powyższych terminów muszę niestety wyrazić również nasz niepokój, gdyż jak pokazują wyliczenia DSS, do tej pory wydatkowano jedynie około 50% środków finansowych, a część projektów w ogóle nie wykazuje aktywności. Bardzo prosimy o zwiększenie dynamiki działań i pamiętając o powyższych terminach, przejście do finałowych elementów swych projektów, za których pomyślność bardzo gorąco trzymamy kciuki.

Pamiętajcie także, że konkurs na Grant Rektora AGH 2020 już niebawem!