Przypominamy, że Konsultacje Pełnomocnika Rektora AGH ds. KNPG odbywają się w…

  • poniedziałki w godz. 11:00-12:30,
  • wtorki w godz. 10:30-12:00,
  • środy w godz. 16:30-18:00.

Uwaga! Konsultacje nie odbędą się w dniach 10, 16, 17, 24 i 25.09. Zapraszamy natomiast na dodatkowe konsultacje w dniach 13, 18 oraz 20.09 (we wszystkich tych terminach w godz. 11:30-13:00). 

Kategorie: Konsultacje