Przypominamy o zapisach do komitetów organizacyjnych 24. Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego w Bartkowej oraz 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Serdecznie do tychże zapraszając.

Zgłoszenia przyjmuje Pełnomocnik Rektora AGH ds. KNPG dr hab. inż. Paweł Bogacz drogą mailową na adres bogacz@agh.edu.pl do 30 września br.