Informujemy o przedłużeniu terminu zgłoszeń do Komitetu Organizacyjnego 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego do 15 października 2019. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową bezpośrednio u Pełnomocnika KNPG.