Życząc wszystkim powodzenia w zamykaniu projektów grantowych, które będą przyjmowane na seminarium, zapraszamy do zapoznania się z plikiem zawierającym kilka niezbędnych informacji.

Ze względu na chęć dobrej organizacji tego procesu prosimy o pełne zastosowanie się do wszystkich uwag oraz dokładne i poprawne uzupełnienie formularza. Reasumując zawarte w poniższym dokumentcie dane: najważniejszą kwestią jest przesłanie do 15.10 tematu i autorów prezentacji grantowej oraz info o osobie wygłaszającej referat w Bartkowej.

Dopowiemy może jeszcze tylko w tej ostatniej kwestii, że ze względu na bardzo dużą liczbę grantów (108), taka praktyka była zresztą w ubiegłych latach, na konferencję będzie mogła pojechać co do zasady jedna osoba z jednego projektu.

Kategorie: Bartkowa