na XXIV Konferencję Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej , która odbędzie się w dniach 25-27 października 2019 roku.

Ze względu na konieczność umieszczenia tytułów poszczególnych prezentacji w programie XXIV Konferencji – prosimy o przesłanie najpóźniej do 15 października br następującej informacji:
• tematu (który należy rozumieć jako temat realizowanego projektu)
• nazwisk autorów prezentacji /projektu/ (np. studenci realizatorzy projektu lub studenci i opiekun naukowy)
• nazwiska wygłaszającego referat w trakcie konferencji (reprezentanta zespołu autorskiego)
• nazwiska opiekuna koła (jeśli jedzie do Bartkowej)
Informację tę należy przesłać poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który zacznie funkcjonować na http://www.knpg.agh.edu.pl/ od 3 października.