Jeszcze raz, w imieniu Pani Prorektor AGH prof. dr hab. Anny Siwik, Dziekana WGiG prof. dr hab. inż. Marka Cały oraz Pełnomocnika Rektora AGH ds. KNPG dr hab. inż. Pawła Bogacza…

… za bardzo dobrą współpracę Komitetowi Organizacyjnemu 60. Jubileuszowej KSKNPG AGH, złożonemu z członków KN AGH Marines, KN Akustyki Architektonicznej, KN Inżynierii Akustycznej oraz KN Zarządzanie.