Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów I miejsc konferencji w poszczególnych sekcjach tematycznych 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego do opublikowania artykułów stworzonych na bazie zwycięskich referatów w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH.

Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH (http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/dla-autorow/) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji (formularz poniżej), artykuł musi trafić do Pełnomocnika Rektora ds. KNPG dr hab. inż. Pawła Bogacza do 28.02. Prosimy pamiętać, że niedotrzymanie tego terminu spowoduje brak możliwości wydania publikacji przed grudniem 2020 roku. To wymóg redakcyjny Wydawnictw AGH.

Kategorie: Zaproszenia