W imieniu Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do udziału w XXIX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 23-24.04.2020.