W imieniu Centrum Spraw Studenckich pragniemy przypomnieć, że w ostatnich tygodniach została rozesłana do Państwa korespondencja dotycząca dokumentacji kół naukowych (Regulaminy, uchwały, itp.).

Bardzo prosimy o jak najszybsze odniesienie się do przesłanych informacji i uzupełnienie braków i/lub naniesienie poprawek oraz odesłanie poprawnych dokumentów do Pani Sylwii Świerk z Działu Spraw Studenckich (e-mail: sswierk@agh.edu.pl, tel. wewn. 32-66).

Jednocześnie prosimy pamiętać, że kontakt z Zespołem Radców Prawnych (np. prośby o zaopiniowanie umów, Regulaminów i innych dokumentów) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. Zespół Radców Prawnych nie będzie przyjmował zleceń bezpośrednio z kół naukowych, ani z innych organizacji studenckich. Miło nam przekazać, że w Centrum Spraw Studenckich został zatrudniony prawnik, który jest również do Państwa dyspozycji. Dyżur prawnika odbywa się stacjonarnie w każdą środę w godzinach 9-15 w sali spotkań BON. Ponadto, możliwy jest kontakt mailowy lub za pośrednictwem MS Teams. Poniżej dane kontaktowe Pani prawnik:  Agnieszka Zatyka-Szlachcic, mail: azsz@agh.edu.pl