Przesyłamy Państwu suplement do zarządzenia Jego Magnificencji Rektora AGH w kwestii zmian w organizacji działania Uczelni w związku z obecną, trzecią falą pandemii koronawirusa. 

Pismo Prorektora AGH ds. Studenckich – Pana prof. dra hab. inż. Rafała Dańko zawiera dodatkowe wskazania i uszczegółowienia dotyczące działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich. Prosimy Państwa, nasze Kolistki i naszych Kolistów o szczegółową lekturę tego pisma oraz o traktowanie powyższych wytycznych z najwyższym poziomem odpowiedzialności i powagi oraz przede wszystkim o bezwzględne stosowanie się do nich.