Niezwykle miło nam przekazać, że wsparcie projektów kół naukowych będzie I JEST również możliwe dzięki środkom programu IDUB (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza).

 W związku z tym niniejszym zapraszamy gorąco do aplikacji w drugiej w tym roku, wyjątkowej (w przyszłym roku będzie to miało charakter wspólny: FNKS+IDUB) edycji konkursu Grant Rektora AGH 2021 – edycja IDUB. Środki finansowe na jej zorganizowanie pochodzą ze środków IDUB w zakresie Badawczej ścieżki kształcenia, w ramach Działania 12 IDUB. Regulamin tego konkursu, określający szczegółowe warunki udziału w nim znajdziecie na stronie DSS

Gorąco zapraszając do aplikacji pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na możliwość dofinansowania w tym programie TYLKO projektów kół naukowych:
– mogących być powiązanymi z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB)
– wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) i Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)
– spełniających kryteria 30% dofinansowania z innych źródeł, niż IDUB, ale także FNKS.

Harmonogram konkursu jest następujący:
– termin składania wniosków – do 30 kwietnia (piątek) – u Pełnomocnika Rektora ds Kół Naukowych*
,
– ogłoszenie wyników – 17 maja (poniedziałek),
– termin składania potwierdzonych preliminarzy projektów – 21 maja (piątek) – W Dziale Spraw Studenckich,
– termin złożenia rozliczenia projektów – 29 października (piątek). W ramy rozliczenia wejdzie rozliczenie merytoryczne (trzymajmy kciuki, by była nim XXV Jubileuszowa Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego :-)), a także formalno-finansowe. 
* będziemy jeszcze oczywiście ustalać szczegółowy sposób składania dokumentacji (zwłaszcza w aspekcie zachowania bezpieczeństwa reżimu zdrowotnego), ale wydaje się, że będzie to bardzo podobnie zorganizowane, jak w przypadku pierwszej edycji konkursu.
Serdecznie Zapraszamy do aplikowania 🙂