Mocno trzymając kciuki za naukową wenę twórczą oraz powodzenie w przygotowywaniu aplikacji, przypominamy o trwającym naborze wniosków do drugiej, wyjątkowej edycji programu Granty Rektora AGH 2021, opartej o środki programu IDUB (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza). 

Pamiętajcie, termin składania wniosków upływa w dniu 30.04. Wszystkie ważne informacje na ten temat można znaleźć tutaj

Składanie wniosków będzie odbywało się tak samo, jak w przypadku pierwszej edycji programu grantowego, a więc w styczniu. Prosimy więc o składanie aplikacji poprzez przesłanie skanów podpisanych (może być to również kwalifikowany podpis elektroniczny) Wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Grant Rektora, wraz z Oświadczeniem dotyczącym dofinansowania projektu (jeden z załączników do Regulaminu; proszę pamiętać, że dotyczy on osobniczo każdego potwierdzanego źródła dofinansowania, np. Wydziału, zewnętrznej firmy, instytucji lub członka KN). Uwaga: nie składamy teraz preliminarza oraz Oświadczenia dotyczącego praw autorskich. Będą one składane wraz z preliminarzem na podstawie wyników konkursu (do 21.05).

Prosimy, aby powyższy skan Wniosku wraz załącznikiem w postaci Oświadczenia dotyczącego dofinansowania, został przesłany na adres mailowy Pełnomocnika, Pana prof. Pawła Bogacza(bogacz@agh.edu.pl) w formie JEDNEGO, WSPÓLNEGO pliku PDF. Proponujemy przesyłanie pliku poprzez dowolną chmurę, z której będzie można go ściągnąć. Serdecznie Zapraszamy do aplikowania 🙂