Serdecznie zapraszamy, czyniąc to w imieniu Rektora AGH ds. Studenckich – Pana prof. dra hab. inż. Rafała Dańko oraz Pełnomocnik ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – Pani dr Joanny Augustyn-Nadziei – głównego organizatora wydarzenia, do udziału w obradach 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH.

Odbędzie się ona już w najbliższy czwartek (6.05), oczywiście z okazji i w ramach obchodów Dnia Hutnika. W trzynastu sekcjach konferencji zostanie wygłoszonych 180 referatów naukowych. Szczegóły dotyczące konferencji i odnośniki do obrad poszczególnych sekcji tematycznych można znaleźć na stronie www konferencji. Zapraszamy do udziału i trzymamy kciuki za referujących oraz organizatorów z naszego bliźniaczego, hutniczego pionu :-). Cieszymy się także w tej kwestii ze studenckiej aktywności, a dodatkowo także z tego, że w ramach wydarzenia wystąpią również reprezentanci kół pionu górniczego. AGH, to jedna wielka, aktywna, naukowa rodzina :-). Nie dziwi więc fakt, że razem z konferencją z okazji Barbórki, a także sesją odbywającą się z okazji Dni Hoborskiego, tworzymy największe studenckie wydarzenie naukowe w Polsce! Niech ten stan trwa i dalej się rozwija 🙂