W ślad za regulaminem, z końcem kwietnia zakończył się proces składania aplikacji w drugiej, wyjątkowej tegorocznie aplikacji do programu Grant Rektora AGH, w edycji w Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Do programu zaaplikowało 29 projektów, w tym oczywiście również z pionu górniczego. Obecnie odbywa się ich ocena formalna i merytoryczna. O jej operacyjnym przebiegu będziemy informować zainteresowane koła, a o wynikach i przyznanych grantach poinformujemy zgodnie z regulaminem (vide np. pod http://www.knpg.agh.edu.pl/?p=2561) w dniu 17.05.