W imieniu Prorektora ds Studenckich AGH – Pana prof. dra. hab. inż. Rafała Dańko niezwykle miło przekazać nam tę informację.

Istnieje możliwość ubiegania się przez członków kół naukowych, przy rekomendacji opiekunów kół o nową, wyjątkową pulę jednorazowych stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe z tzw. własnego (AGH) Funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów. Szczegóły tego programu, jego regulamin, a także formularz aplikacyjny można znaleźć pod https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendia-z-wlasnego-funduszu-na-stypendia/. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich. Serdecznie zapraszamy do aplikowania 🙂