W ślad za długofalowymi planami rozwoju studenckiego ruchu naukowego i dążeniem do dalszego zacieśniania współpracy, komunikowanymi w trakcie naszych wspólnych spotkań (np. jesienią 2021), zbliżamy się szybkimi krokami do finału realizacji jednej, wspólnej strony internetowej poświęconej studenckim kołom naukowym AGH, wspólnej dla pionów/obszarów działalności kół naukowych.

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkie koła naukowe o uzupełnienie do 10.09 (bardzo prosimy o dotrzymanie terminu; traktujemy go jako nieprzekraczalny) swych danych, robiąc to pod: https://bit.ly/studenckiekolanaukoweagh. Informacje te staną się podstawą dla opisu koła na nowej stronie internetowej. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, by w punkcie: KRÓTKI OPIS KOŁA zastosować czas teraźniejszy i formę bezosobową, a sam opis zawierał pomiędzy 200 a 800 znaków. W punkcie TAGI KOŁA prosimy także o zaznaczenie max 5, które zdaniem Państwa są najbliższe tematycznie działalności koła. Jeśli uważają natomiast Państwo, że istnieją w aspekcie Państwa działalności lepsze terminy/pojęcia, niż te wskazane w proponowanych tagach, to również prosimy o ich podanie.
W dokumencie pojawia się określenie także trzeciego (akademickiego) pionu kół naukowych. Tak, rzeczywiście taki powstaje, koncentrując się na naukach podstawowych o charakterze nauk ścisłych. Zaproszone do niego koła z obu obecnych pionów zostały już poinformowane o tych zmianach, odbyły się także z nimi odpowiednie spotkania, więc wszyscy powinni wiedzieć jak się potwierdzić.