Spotkanie opiekunów Kół Naukowych Pionu Górniczego

Zapraszamy opiekunów Kół (ewentualnie ich reprezentantów) na Spotkania Opiekunów Kół Naukowych Pionu Górniczego. Odbędzie się ono w środę (25.10) o godz. 14:30 w sali 317 w paw. A1. Bardzo Gorąco na nie zapraszamy, gdyż w trakcie tego meetingu będą poruszane absolutnie zasadnicze kwestie związane z naszym działaniem, a więc info o nowych kołach, o zmianach opiekunów, sprawy organizacji 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych (w tym zasady, terminy etc), Grantów Rektora AGH 2018 oraz o znaczących nowościach w upraszczaniu działania pionu.