Indywidualne Stypendia Rektora

Indywidualne stypendia Rektora AGH za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe za rok akademicki 2016/2017
W imieniu Pani Prorektor AGH ds Studenckich, Pani prof. Anny Siwik z wielką radością zapraszamy zasłużonych członków kół naukowych, naszych młodych naukowców, kwiat naszej młodzieży akademickiej, do uczestnictwa w konkursie na indywidualne stypendia Rektora AGH za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2016/2017. W związku z powyższym w polecamy zapoznać się z komunikatem.