Konsultacje – Pełnomocnik oraz Dział Spraw Studenckich

Zmienia się w sposób stały termin czwartkowych konsultacji Pełnomocnika Rektora ds. KN Pionu Górniczego. Studenci będą przyjmowane w godz. 18:00-19:00. Aktualne godziny przyjęć dostępne są na tej stronie w zakładce kontakt. 

Zmianie ulega również miejsce przyjmowania studentów z kół naukowych przez Panią Karolinę Sochacką na paw. C1/C2 pok. 127. Ze względu na pojawienie się kolejnej osoby w Dziale do pomocy w sprawach rozliczeń studenckich wszelkie sprawy będą tam przyjmowane do godz. 16:00. Wszystko to dla lepszej i szybszej obsługi studentów.