Granty Rektora 2018

W dniu 6.11 minął termin zgłaszania wniosków w konkursie Grant Rektora 2018. Dziękujemy kołom za dotrzymanie tego terminu oraz przede wszystkim za złożenie aż 46 wniosków (to o 2 więcej, niż w przypadku konkursu na rok 2017). Po przeglądzie tych zgłoszeń i po pierwsze gratulujemy świetnych pomysłów, które jesteśmy przekonani – przeniosą się na arcyciekawe projekty. Po drugie wygląda na to, że żaden z wniosków nie ma uchybień formalnych, co również niezwykle ważne. Wszystkie wnioski trafiły wczoraj w wersji elektronicznej do Działu Spraw Studenckich oraz do Pani Rektor, celem dalszej pracy analitycznej.  W związku z przedłużeniem terminu zgłoszeń do 6.11 (co było odpowiedzią na prośby samych kół) komisja oceniająca zastanawia się nad przedłużeniem również czasu oceny i daty ogłoszenia wyników lekko poza datę 1.12. O ostatecznych decyzjach będziemy informować na bieżąco.