Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 58. Konferencja SKNPG

Dziś zakończyliśmy zgłoszenia do 58. Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego. 
Przepraszamy za wszystkie problemy i utrudnienia wynikłe w trakcie tych dwóch tygodni, były one spowodowane błędem stron, którego nie mogliśmy zidentyfikować. 
Prosimy zwracać uwagę na kolejne komunikaty!