Konkurs o Grant Rektora 2018 rozstrzygnięty!

 

W dniu 5.12.2017 odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
– Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. – Przewodnicząca,
– Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion górniczy) – dr inż. Paweł Bogacz,
– Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion hutniczy) – dr inż. Leszek Kurcz,
– Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk,
– Przedstawiciel Samorządu URSS AGH – Przewodniczący Samorządu Roland Rychlik i Mateusz Gala,
– Protokolant – mgr inż Agata Sokół.

Po analizie 131 złożonych wniosków zarekomendowano do dofinansowania 116 z nich, na łączną kwotę 400 000 zł. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały w sumie o kwotę  876 701,60 zł. Dofinansowania nie uzyskało 14 wniosków, które uzyskały w ramach oceny mniej niż 60 punktów. Jeden wniosek nie został natomiast rozpatrzony ze względów formalnych. Ustalono następujące kryteria przyznawania poziomu dofinansowania:
– granty kategorii A oraz A/B – współczynnik dofinansowania 0,60,
– granty kategorii B – współczynnik dofinansowania 0,47,
– granty kategorii C – współczynnik dofinansowania 0,46.

Komisja uznała 5 wniosków złożonych w konkursie jako strategiczne do dofinansowania uczelnianego.