Aktualizacja preliminarzy


 Przypominamy Kołom Naukowym o złożeniu u Pełnomocników Kół Naukowych zaktualizowanego preliminarza swojego projektu.  Komisja Konkursowa podjęła dziś decyzję o przedłużeniu czasu składania tego dokumentu  do 20.12