Książka laureatów 58. Konferencji SKNPG AGH

 Przypominamy iż, laureaci I miejsca zajętego w 58. Konferencji SKNPG AGH mogą opublikować artykuły stworzone na bazie zwycięskich referatów w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH. Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji musi on trafić do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego do 28.02.2018 roku.