Konstrukcyjne Granty Rektora AGH – zapraszamy na szkolenie!

 Zapraszamy wszystkich Kolistów oraz opiekunów KN realizujących projekty konstrukcyjno-badawcze na obowiązkowe szkolenie BHP, które odbędzie się 8.01.2018 (poniedziałek) o godz. 17:30 w Dużej Sali paw. U2. Klikając tutaj zapoznają się Państwo ze szczegółowym zaproszeniem. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do Kierownika Sekcji BHP AGH, Pana Krzysztofa Lampy (tel. (12) 617-32-45).