Informacja – Granty Rektora

Dziękujemy za terminowe złożenie nowych, ostatecznych preliminarzy (wraz z ich potwierdzeniami).  Dokumenty są obecnie w podpisie Pani Kwestor – poszczególne koła zostaną poinformowane o uzyskaniu takiego podpisu. Prosimy przed tą informacją i przed 1.01.2018 nie rozpoczynać procesu wydatkowania środków finansowych. 

W ślad za zwyczajem poprzednich edycji konkursu planujemy w styczniu spotkanie dla prowadzących granty z Panią Kwestor AGH, które będzie poświęcone szkoleniu z poprawnego prowadzenia rozliczeń finansowych w projektach. O jego terminie poinformujemy Państwa początkiem 2018 roku.