Szkolenie – Granty Rektora 2018

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Kół realizujących Granty Rektora AGH 2018 (przede wszystkim liderów tych projektów oraz opiekunów kół) na szkolenie poświęcone operacyjnemu prowadzeniu dokumentacji tych projektów. Odbędzie się ono 26.01 (piątek) o godz. 12:00 w Dużej Sali paw. U2.

Przepisami, procedurami i dobrymi praktykami dotyczącymi powyższych kwestii podzielą się z kołami przedstawiciele Działu Kwestury (Pani Kwestor – Joanna Sajdłowska), Działu Spraw Studenckich (Pani Kierownik – Anna Klimczyk), Działu Zamówień Publicznych, Działu Wyjazdów Zagranicznych, a także Centrum Transferu Technologii (Z-ca Dyrektora CTT ds przedsiębiorczości akademickiej – Dominik Kowal), będąc również gotowymi na wszelkie pytania. W spotkaniu weźmie udział również Pani Prorektor ds Studenckich prof. Anna Siwik oraz obaj Pełnomocnicy Rektora AGH ds Kół Naukowych. Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. To najlepsza bowiem szansa na zdobycie niezbędnej i bardzo użytecznej wiedzy dotyczącej operacyjnego planowania i rozliczania projektów w AGH, a przy okazji funkcjonowania również rozliczeń w sferze publicznej w naszym kraju.