Konkurs Kół Naukowych

 Przypominamy zainteresowanym kołom, że do 9.01.2018 roku można składać w siedzibie Fundacji dla AGH zgłoszenia aplikacyjne w konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku. Jego szczegóły oraz wszystkie formularze dokumentacyjne znajdziecie Państwo pod http://www.fundacja.agh.edu.pl./index.php?page=nasze-projekty.