Gablota kół naukowych w łączniku A0-A1

Zapraszamy chętne koła naukowe do prezentacji siebie i swych dokonań w gablocie kół naukowych, zlokalizowanej w łączniku paw. A0-A1. Na zgłoszenia chętnych Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego czeka do 15 lutego. Swą prezentację w tamtym miejscu będzie można wykonać w przerwie międzysemestralnej lub z początkiem nowego semestru.