Nowe Koła w naszym Pionie!

Z wielką radością witamy w naszym gronie nowe koła naukowe. Są to:
– Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji AKSJATOR
Koło zawiązało się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, a jego opiekunami są dr inż. Henryk Ciurej oraz mgr inż. Michał Betlej.
– Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy INSPEKTOR. Koło zawiązało się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, a jego opiekunem jest dr inż. Artur Bator. 
– Koło Naukowe Konstruktorów MechaniCAD. Koło zawiązało się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a jego opiekunem jest dr inż. Wojciech Horak.