Terminy konsultacji Pełnomocnika

Dostępność w semestrze letnim Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego dr inż. Pawła Bogacza:
– poniedziałki w godz. 15:00-16:30,
– środy w godz. 10:30-12:00,
– czwartki w godz. 14:30-16:00.