Komitet Organizacyjny ISC AGH – Zaproszenie

 Zapraszamy członków kół naukowych do uczestnictwa w studenckiej części komitetu organizacyjnego konferencji International Scientific Conference, aplikującej do miana największych studenckich wydarzeń naukowych w naszym kraju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń do Pana mgr inż. Krzyszofa Sornka.