Książka laureatów 58. KSKNPG AGH


Przypominamy laureatom I miejsc w poszczególnych sekcjach tematycznych 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego o zbliżającym się bardzo szybkimi krokami terminie przesłania do Pełnomocnika mailowo gotowych artykułów.  Należy je sformatować według wytycznych Wydawnictwa AGH, które znajdziecie Państwo pod http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/dla-autorow/, w rozdziale „Dostarczenie materiałów”. Po rozmowie z redaktorami Wydawnictwa przedłużamy termin zgłoszeń do 4 marca – prosimy jednak pamiętać, że data ta jest ostateczną.