Delegacja – konferencja w St. Petersburgu


Pragniemy przekazać, że zakończył się proces wyboru delegacji AGH na konferencję Topical Issues of Rational Use of Natural Resources” w Sankt Petersburgu! Naszą Alma Mater będzie reprezentować 13 Kolistów, laureatów I miejsc w 58KSKNPG AGH:

  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (4 osoby),
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2 osoby),
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2 osoby),
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2 osoby),
  • Wydział Energetyki i Paliw (2 osoby),
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1 osoba).

Na czele delegacji stanie Prorektor AGH ds Współpracy Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.