6 grudnia odbyła się już 59. edycja Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Stanowiła ona bardzo ważną część obchodów Barbórki, będąc również jedną z największych studenckich konferencji naukowych w Polsce. Przechodzi ona do historii jako ponownie rekordowa. Konferencja zgromadziła bowiem 369 prelegentów (321 z AGH oraz 49 gości z zagranicy). W 20 sekcjach tematycznych wygłosili oni tego dnia w sumie 250 referatów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tego wydarzenia: