Topical Issues of Rational Use of Natural Resources

Jak można było się spodziewać  Sankt-Petersburg Mining University odwołał ze względu na epidemię koronawirusa konferencję Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, która miała się odbyć w dniach 20-22.05, a w której miała uczestniczyć 10-o osobowa reprezentacja AGH. Rosjanie obiecali, że będą starać się zorganizować tę konferencję jesienią. Trzymamy Więcej…

57. Konferencja SKNPH AGH

Ze smutkiem, ale też absolutnym zrozumieniem przyjmujemy informację, którą przekazał dwa dni temu Pan Dziekan Kurcz (Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego), dotyczącą odwołania ze względu na sytuację epidemiologiczną 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, która miała się odbyć w AGH 14.05, w ramach obchodów Dnia Więcej…